Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení

Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení

podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely zasílání informací obchodních sdělení

Souhlasím s tím, aby mi realitní kancelář Reality-IMB, se sídlem K Lávce 296, 362 25 Nová Role (dále jen „realitní kancelář“) , zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabídky nemovitostí, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře služeb nebo image (dále jen „obchodní sdělení“). Beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, že obchodní sdělení zaslána realitní kanceláří se mohou týkat nejen realitní kanceláře, ale i třetích osob.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně uděluji realitní kanceláři svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro zasílání obchodních sdělení, a to pro účely jejich zařazení do příslušné databáze a pro účely zasílání obchodních sdělení. V souladu s předchozí větou budou zpracovány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (email) a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).
Dále uděluji výslovný souhlas se zasílaním obchodních nabídek realitní kanceláře (nabídek a poptávek nemovitostí, a služeb poskytovaných realitní kanceláří).
Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, a to na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím komunikačních prostředků Portálu, či prostřednictvím emailu uvedeného v příslušném obchodním sdělení.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu požádat realitní kancelář o informaci o zpracování mých osobních údajů, kterou mi je realitní kancelář povinen předat. Beru na vědomí, že realitní kancelář má v takovém případě právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech, která mám v případě, že bych se domníval, že realitní kancelář provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

          Konkrétně se jedná o následující práva:

právo požádat realitní kancelář o vysvětlení,
právo požadovat, aby realitní kancelář odstranila takto vzniklý stav.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?